Voorgeschiedenis ERNAH

Medio 2010 nam vzw Mané het initiatief voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Euregionaal Referentiecentrum Niet-Aangeboren Hersenletsels (ERNAH), met financiële ondersteuning van Limburg Sterk Merk. Elke dag wordt immers vastgesteld dat het begeleidend personeel, de therapeuten en andere direct betrokkenen niet altijd over de juiste deskundigheid beschikken om de doelstellingen van cliënten te bereiken.
In een omgevingsanalyse werd gekeken naar de bestaande wet- en regelgeving en naar een aantal ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch, sociaal-cultureel, politiek-beleidsmatig en zorginhoudelijk gebied. Hieruit bleek een grote behoefte aan bijkomende deskundigheid en aan een betere organisatie van de zorg. Tevens werd ook aangegeven dat er concrete mogelijkheden zijn om een aantal pijnpunten daadwerkelijk aan te pakken en initiatief te nemen.
Dit was het sein om een aantal vastgestelde pijn- en actiepunten voor te leggen aan de belangrijkste stakeholders in de provincie Limburg: de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de VAPH-voorzieningen, de woon- en zorgcentra, het onderwijs, de eerstelijnszorg en de gebruikersgroep zelf.
Dit resulteerde in september 2011 in een eindrapport met de conclusies van de omgevingsanalyse en de bevraging van de stakeholders.
Een 30-tal organisaties verenigden zich in het Limburgs Platform NAH, met als doel een bundeling van expertise, een inhoudelijke verdieping en een regionale en internationale verruiming van het NAH-platform. Het platform stelde een aantal concrete projecten om concreet mee aan de slag te gaan (onderwijs & onderzoek, screeningsinstrument, zorgtraject).
De uitwerking van de drie voorgestelde deelprojecten en de voorbereiding van de opstart van het Euregionaal Referentiecentrum werd, met financiële ondersteuning van Limburg Sterk Merk, opgestart in het najaar van 2012. Hierbij trad de PXL Hogeschool op als projecthouder, samen met 4 projectpartners: vzw Mané, Stichting Adelante (NL), SEN vzw (
Steunpunt Expertise Netwerken), en KHLIM. Het huidig ERNAH-project looptaf op 31 maart 2015.

Zestril can be taken with or without food. Drink plenty of water every day while taking this medicinehttps://canadiantoprx.com - generic Lisinopril. Bron: Eindrapport ERNAH voorstudie, vzw Mané (2011)