Partners en Stakeholders

Het ERNAH-project is een samenwerking tussen 5 partners uit de Euregio.
De stakeholders uit het Limburgse zorglandschap vormen samen het Limburgs Platform NAH en worden actief betrokken bij de verschillende deelprojecten van ERNAH.