Educatief pakket 'Hersenkronkels'

Tijdens het voortraject van het ERNAH project bleek duidelijk dat er behoefte is aan meer kennis en competenties binnen het werkveld van personen met niet-aangeboren hersenletsels (NAH). De meeste opleidingen en navormingen focussen op hoogopgeleide (bachelor-niveau of hoger) zorg- en hulpverleners. Maar in het NAH-zorglandschap zijn ook veel laagopgeleide zorgverleners. Ook zij hebben nood aan meer ondersteuning en kennis omtrent NAH, opdat zij beter gewapend zijn om met deze complexe doelgroep om te gaan. Een goede sensibilisatie kan ervoor zorgen dat er een betere begeleiding is en dus een hoger welbevinden bij de cliënt met NAH.
Daarom werd in kader van een bachelorproef binnen de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool PXL een educatief pakket ontwikkeld dat focust op de doelgroep van laagopgeleide hulpverleners. Het vormingspakket omvat een educatief spel met kennisvragen, filmfragmenten en inlevingsopdrachten. Door middel van een literatuuronderzoek en een participatief kwalitatief onderzoek werd de inhoud van het pakket bepaald en afgelijnd. Uit de literatuurstudie bleek dat lager geschoolde individuen baat hebben bij sensibilisatie en training om competenties met betrekking tot de omgang met personen met NAH.
Het educatief pakket “Hersenkronkels” behandelt 13 thema’s. De zorgverleners beantwoorden per thema een aantal vragen, bekijken filmfragmenten en voeren opdrachten uit. Dit gebeurt onder begeleiding van een expert van het ERNAH-onderzoeksteam.
De thema’s die aan bod komen, zijn:

 • Algemeen thema: bestaande uit 5 vragen en 1 opdracht
 • Epilepsie: bestaande uit 5 vragen
 • Executieve functies (functies van de hersenen voor niet routinematige handelingen): bestaande uit 4 vragen
 • Aandacht: bestaande uit 5 vragen en 1 opdracht
 • Geheugen: bestaande uit 4 vragen en 1 filmfragment
 • Oriëntatie in tijd, ruimte en persoon: bestaande uit 4 vragen
 • Neglect (een fenomeen waarbij er geen aandacht is voor bepaalde omgevingsfactoren): bestaande uit 4 vragen en 1 filmfragment
 • Gedragsmoeilijkheden: bestaande uit 4 vragen en 1 opdracht
 • Motorische moeilijkheden: bestaande uit 4 vragen
 • Sensorische moeilijkheden: bestaande uit 4 vragen
 • Vermoeidheid: bestaande uit 4 vragen
 • Communicatieve moeilijkheden: bestaande uit 4 vragen en 2 filmfragmenten
 • Basishouding in de omgang: bestaande uit 4 vragen

Het educatief pakket is beschikbaar vanaf oktober 2015 voor zorginstellingen en organisaties die werken met laagopgeleide zorgverleners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buy plavix online drugstoremg.com/plavix/