Hoofdstukken en bijlagen ERNAH-Eindrapport

Hier kan u alle hoofdstukken van het ERNAH-Eindrapport en de bijhorende bijlagen apart downloaden.

  • Hoofdstukken

Hoofdstuk 1: Algemene situering en inleiding
Hoofdstuk 2: Het NAH-netwerk in de Euregio en Vlaanderen
Hoofdstuk 3: Zorgtraject NAH
Hoofdstuk 4: Ontwikkeling van FINAH (functioneringsinstrument NAH)
Hoofdstuk 5.1: Onderwijs & Onderzoek: Inleiding, doelstellingen en resultaten
Hoofdstuk 5.2: Onderwijs & Onderzoek: Inventarisatie opleidingen, stageplaatsen en afstudeerprojecten
Hoofdstuk 5.3: Onderwijs & Onderzoek: Een verwoest leven in heropbouw
Hoofdstuk 5.4: Onderwijs & Onderzoek: Competentieprofielen
Hoofdstuk 5.5: Onderwijs & Onderzoek: Postgraduaat
Hoofdstuk 5.6: Onderwijs & Onderzoek: Psycho-educatie
Hoofdstuk 5.7: Onderwijs & Onderzoek: Visietekst Fundamenteel en toegepast onderzoek NAH

  • Bijlagen Hoofdstuk 2

Bijlage 1: Visietekst Vlaams Expertisecentrum NAH (VENAH) (01/04/2014)
Bijlage 2: Verslag overleg minister Vandeurzen met het werkveld & ERNAH
Bijlage 3: Verslag NAH-denkdag (02/10/2014)
Bijlage 4: Zonnebloemmodel (02/10/2014)
Bijlage 5a: Vlaams Hersenletselplan-initieel
Bijlage 5b: Vlaams Hersenletselplan-definitief
Bijlage 6: Nota fundamenteel en toegepast onderzoek NAH

  • Bijlagen Hoofdstuk 3

Bijlage 1: Matrix zorglandschap
Bijlage 2: Overzicht knelpunten
Bijlage 3: Overzicht good practices
Bijlage 4: Vlaams Hersenletselplan NAH

  • Bijlagen Hoofdstuk 4

Bijlage1: Vragenlijst client
Bijlage2: Vragenlijst mantelzorger
Bijlage 3: Vragenlijst hulpverlener
Bijlage 4: Handboek FINAH

  • Bijlagen Hoofdstuk 5.4

Bijlage 1: Literatuur NAH
Bijlage 2: Competentieprofiel verpleegkunde
Bijlage 3: Competentieprofiel kinesitherapie
Bijlage 4: Competentieprofiel psychologie
Bijlage 5: Competentieprofiel ergotherapie
Bijlage 6: Competentieprofiel SAW
Bijlage 7: Competentieprofiel logopedie
Bijlage 8: Competentieprofiel basisarts

Group content visibility: 
Use group defaults