Partners

Het ERNAH-project is een samenwerking tussen 5 partners

De PXL Hogeschool is projecthouder van het ERNAH-project.
Als onderwijs- en onderzoeksinstelling is de PXL verantwoordelijk voor de deelprojecten Onderwijs & Onderzoek en Screeningsinstrument.

 http://www.pxl.be/Assets/website/pxl_algemeen/afbeeldingen/grotere_versie/1314_logo_pxl_bol.png

Vzw Mané heeft in het verleden het initatief genomen voor het ERNAH-project.
Als VAPH-instelling die zich specifiek richt op mensen met NAH is vzw Mané verantwoordelijk voor het deelproject Zorgtraject.

Stichting Adelante heeft als revalidatie-instelling in Nederlands-Limburg veel expertise rond de revalidatiefase in het traject van een persoon met NAH.
Stichting Adelante is mede verantwoordelijk voor het deelproject Screeningsinstrument.

SEN vzw is een steunpunt voor professionel zorgverleners voor de uitwisseling en bundeling van expertise en kennis rond NAH (en andere doelgroepen).
Vanuit hun ervaring rond kennisdeling staan zijn in voor de facilitering en expertise-uitwisseling ter ondersteuning van de projectdoelstellingen.

De Katholieke Hogeschool Limburg (KHLIM) is als onderwijs- en onderzoeksinstelling mede verantwoordelijk voor de deelprojecten Onderwijs & Onderzoek.

 

Het ERNAH-project wordt gefinancierd door Limburg Sterk Merk.

Drugstore mg. It is necessary to carefully monitor the condition of patients, in the history of which there are indications of treatment https://drugstoremg.com/depo-provera/ for depressive conditions, since the use of medroxyprogesterone acetate, some patients complained of depression, similar to premenstrual. Order Depo Provera online.