Stakeholders

De verschillende organisaties in het Limburgse zorglandschap die actief zijn rond NAH worden als stakeholder betrokken bij het ERNAH-project. Samen vormen zij het Limburgs Platform NAH.
De onderstaande lijst van stakeholders is niet limitatief en kan in de toekomst nog verder uitgebreid worden.
Algemene en revalidatieziekenhuizen:

 • Stichting Adelante
 • AZ Vesalius
 • Jessa Ziekenhuis
 • Revalidatie & MS Centrum Overpelt
 • Maria Ziekenhuis Noord-Limburg
 • Sint-Franciscus Ziekenhuis
 • Sint-Trudo Ziekenhuis
 • Ziekenhuis Maas-Kempen
 • Ziekenhuis Oost-Limburg

Psychiatrische ziekenhuizen:

 • Asster
 • OPZC Rekem
 • MC Sint-Jozef

VAPH-instellingen:

 • Ado-Icarus
 • Intesa
 • Open Thuis
 • Vzw Stijn
 • Vzw Man√©

Ziekenfondsen:

 • CM
 • De Voorzorg
 • Liberale Mutualiteit

Eerstelijnsorganisaties:

 • Familiehulp
 • LHP
 • Wit-Gele Kruis
 • LISTEL
 • Paramedisch Centrum Bree

Gebruikersorganisaties:

 • Vlaamse Liga NAH

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen

 • KHLim
 • PXL
 • Uhasselt

Andere organisaties:

 • GTB Vlaanderen
 • Ocura
 • Provinciale Ondersteuningsmaatschappij (POM)
 • SEN vzw
 • Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
 • Co√∂rdinatiepunt Handicap Limburg
 • Provincie Limburg
 • Rondpunt vzw