Zorgtraject

Het therapeutisch luik focust op de ontwikkeling en implementatie van een zorgtraject NAH.
Dit zorgtraject NAH moet de kwaliteit van de transmurale en geïntegreerde zorg (op hetzelfde tijdstip zijn meerdere zorg- of hulpverleners in de zorg voor een cliënt betrokken en deze komen mogelijk ook nog uit verschillende settings bv specialist uit revalidatiecentrum-huisarts) zo groot mogelijk maken zodat de levenskwaliteit van de cliënt maximaal kan zijn.
Het zorgtraject NAH start op dag 1 en loopt levenslang. Het is evenwel een aanbod, dus de cliënt of zijn vertegenwoordiger kan op ieder moment zijn eigen keuzes maken.

De grootste bekommernis bij het uitwerken van het zorgtraject NAH is tweeledig:

-Ten eerste is het belangrijk voor het traject om te zoeken naar naadloze, transmurale overgangen tussen de mogelijke fasen van zorg zodat de continuïteit van zorg gegarandeerd is.

-Ten tweede moet de geïntegreerde zorg zo afgestemd mogelijk verlopen.

Dit vraagt een multidisciplinaire samenwerking (verschillende disciplines die samenwerken in de zorg voor een cliënt) van zorgverleners uit de verschillende betrokken settings.
Hiermee is dan ook, in de samenstelling van de werkgroep zorgtraject NAH, rekening gehouden door de groep van leden zo heterogeen mogelijk samen te stellen.

Contactpersoon voor dit deelproject is Mariet Janssen.