Transdisciplinair screeningsinstrument

Het deelproject Screeningsinstrument vormt het diagnostisch luik van ERNAH en omvat de ontwikkeling en implementatie van een screeningsinstrument dat de verschillende componenten die het functioneren van een persoon met NAH (positief en negatief) beïnvloeden, inzichtelijk maakt.  Deze (digitale) tool moet intersectoraal kunnen gehanteerd worden door tal van therapeutische disciplines en bruikbaar binnen de verschillende levensfasen van de persoon met NAH.

Contactpersoon voor dit deelproject is Frederik Houben.