Onderwijs & Onderzoek

Het deelproject Onderwijs & Onderzoek richt zich op de uitbreiding van de deskundigheid en expertise rond het NAH-thema bij zorgverleners, door middel van vormingspakketten binnen reguliere opleidingen en aanvullende opleidingen in de gezondheidszorg (waaronder een postgraduaat referentiepersoon NAH). Op deze manier zijn zorgverleners beter voorbereid om de specifieke noden en vragen van personen met een NAH beter te herkennen en aan te pakken. Verder beoogt dit deelproject wetenschappelijk onderzoek rond NAH te bundelen en verder uit te werken.
Deze aanpak (vergroten van kennis en expertise, en het ontwikkelen van diagnostische en therapeutische instrumenten) moet leiden tot een beter afgestemde en geïntegreerde zorg en ondersteuning van mensen met een NAH, met een verhoogde tevredenheid van alle partijen (mensen met een NAH, mantelzorgers en zorgverleners) tot gevolg.

Contactpersoon voor dit deelproject is Annemie Spooren.