Het project ERNAH

Het Euregionaal project Niet-Aangeboren Hersenletsels (ERNAH) is een project dat zich focust op de problematiek van niet-aangeboren hersenletsels. Het omvat drie deelprojecten geformuleerd vanuit een diagnostisch (deelproject screeningsinstrument), een therapeutisch (deelproject zorgtraject) en een adviserend en sensibiliserend (deelproject onderwijs & onderzoek) oogpunt. Deze deelprojecten komen voort uit het ERNAH-voortraject waarbij de verschillende stakeholders in het domein van NAH betrokken werden. Deze deelprojecten zijn sterk aan elkaar gelinkt en vullen elkaar op verschillende vlakken aan.

Het ERNAH-project is een samenwerking tussen 5 partners (PXL, vzw Mané, Stichting Adelante (NL), KHLim en SEN vzw). Een 40-tal stakeholders (betrokken organisaties uit het zorglandschap in de Euregio) maken deel uit van het Limburgs Platform NAH, dat als koepel voor het ERNAH-project optreedt. De stakeholders worden ook nauw betrokken bij het uitvoeren van de deelprojecten. Een stuurgroep volgt het project nauw op.
Naast de drie deelprojecten wordt binnen ERNAH uitbouw van het Euregionaal Referentiecentrum NAH voorbereid, onder het toezicht van de werkgroep referentiecentrum.

Het ERNAH-project liep van oktober 2012 tot en met september 2015, en werd gefinancieerd door Limburg Sterk Merk.

Nieuws:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buy prilosec drugstoremg.com/prilosec